08-9439606   08-9426076   Email Us    English

מערכות וטכנולוגיות משולבות RFID

 
 
מערכות לחניונים - מערכות בקרת כניסת רכבים לחניון מערכות אלו מספקות את הפתרון האידיאלי לחניונים במבנים ובמתחמים בעלי מספר רב של משתמשים. המערכת פעילה באופן אוטומטי וללא פיקוח אדם ומאפשרת כניסה אך ורק לרכבים בעלי תגי זיהוי RFID המותקנים בקלות על שמשת הרכב. המערכות הפעילות ברחבי הארץ במהלך השנים האחרונות מוכיחות עמידות גבוהה ואיכות זיהוי של 100%.
  
 
 
מערכות שינוע מטענים - מערכות ניהול ובקרת תפעול שינוע חומרים מערכות אלו תוכננו ויושמו עבור מפעלים וקבלנים המשלבים בעובדתם שינוע חומרים לאתרים שונים. המערכות משלבות כלי ניהול מתקדם ומציגה למנהל העבודה את רצף הפעילויות בשטח, פרמטרים ליעילות הפעילויות והצגת תפוקות העבודה של כמויות החומר שהועברו מאתר (איזור)לאתר (איזור) .המערכת מתבססת על אמצעי ניטור פעילות הממוקם בציר התנועה כך שכל פעולת כלי שינוע בהעברת חומר מאתר העמסה לנקודת הפריקה, תרשם במערכת עם נתוני פעילות משלימים וחתימת זמן.
 
 

 

מערכות שקילה ממוחשבות - מערכות שקילה לרכבי שינוע חומרים מערכות אלו תוכננו ויושמו עבור מפעלים וקבלנים המשלבים בעובדתם שינוע חומרים לאתרים שונים. המערכות מאפשרות ניהול ופיקוח על כל הפעילויות באתר על ידי השתלבות עם אמצעי שקילה כדוגמת, מאזני גשר לשקילת משאיות, ומבצעות רישום אוטומטי למשקל החומרים העוברים באתר. הנתונים נרשמים בבסיס הנתונים ובאמצעות מערכת תוכנה פשוטה לתפעול ניתן להפיק דוחות בחתכים שונים הכוללים את נתוני הרכב, מהלך העבודה ופרטי הנהג. המערכת מציגה חריגות משקל ברכבים השונים ומונעת נסיעה מסוכנת בכבישי ישראל.
 
 
 

לפרטים נוספים

רחוב הפרת 2 יבנה
טלפון: 08-9439606
פקס: 08-9426076
 
דף הבית צור קשר אודות שמירה/ אבטחה תמיכה Product