08-9439606   08-9426076   Email Us    English

הצגת מערכות לניטור אבטחה מתקדמות

החברה מספקת מערכות לניטור ובקרת שמירה 
 החברה פעילה ביותר בתחום זה של אמצעי ניטור ואבטחה החל מציוד אישי למאבטח גלאי מתכות ידני דרך מערכות גדולות יותר של שערי גלאי מתכות וכלה במערכות לניטור פעילויות שמירה ואבטחה על ידי שומרים ומאבטחים.
החברה מספקת שערים מתקדמים מסדרת TC 308,שערים המותאמים לדרישות של התקינה בעולם בהתאם לתקני ארה"ב   ומתאימים לפעילות בארץ במסגרת דרישות האבטחה של הגורמים הרלוונטיים. שערים המאופיינים בחדשנות ובהתאמה לדרישות התפעול בעמדות הבידוק. השערים מציגים על גבי מסך LCD גדול יחסית את נתוני הבדיקות ומעבר הנבדקים ובמקביל מצביעים על מיקום החפץ החשוד במידה ונמצא באמצעות תצוגת LED בצידי השער כהשלמה.המסך LCD הצבעוני יציג גם נתונים משלימים כגון מונה כניסות ניבדקים וכמות ההתראות בפעילות זו ועוד.
השערים מאופיינים בחלוקה לאזורי סריקה נפרדים (לרוחב השער) ובעיבוד נתונים מתקדם המאפשר התייחסות לס"ה 24 אזורים כפי שניתן לחלק את חזית השער. בהימצא חפץ חשוב יתריע השער באמצעות צפצוף מתאים ותצוגה משלימה באופן ברור ומידי ובמטרה לאפשר לשומר ולמאבטח להגיב ולפעול בהתאם.
השער מיועד למעבר מספר רב של נבדקים ביחידת זמן כ- 50 נבדקים בדקה באופן שימנע את יצירת מצוואר הבקבוק בתהליך הבידוק. מהירות הבידוק עשוייה להשתנות במצב שבו מתקבלות ההתרעות ואזי המהירות משתנה בהתאם. 
שערים אלו סופקו בשנים האחרונות באתרים רבים בארץ, למוסדות ממשלה, קניונים ובתי עסק, מכללות ובאתרים קריטיים.
 * נתוני השערים מצורפים בנספחים בצורה מפורטת ומלאה

החברה מספקת מזה שנים ובכמויות גדולות יחידות גלאי מתכות לשומרים ומאבטחים. יחידות חזקות, אמינות ומותאמות לתקנים תוך התאמה לנוחות השימוש בידי השומר והמאבטח.
הגלאי בעל רגישות סריקה קבועה או משתנה משמש כאמצעי משלים לציוד הבידוקבאמצעות שער מגנומטר ובמקרים רבים כציוד היחיד העומד לרשותו של השומר הבודק בכניסה לאתר. הגלאי קל יחסית במשקל ומופעל עי סוללה פנימית ניטענת. הטעינה מתבצעת בחיבור ישיר של המטען לשקע בגוף הגלאי באופן פשוט ונח המבטיח את האפשרות לפעילות ממושכת ורציפה של המכשיר בידי השומר. הגלאי ממלא תפקיד נכבד בידי השומר בבדיקה של כל אדם הנכנס למתחם/אתר וככזה הוא מותאם ליצירת מינימום חיכוך עם הנבדק ויחד עם זאת לוודא שאכן יצליח לגלות כל חפץ מוסלק כסכין או אחר גם בגדלים הקטנים יותר.
* נתוני גלאי ידני מצורפים בנספים בצורה מפורטת. 

מערכת בקרת שמירה (סיורית) GuardTCS מערכות בקרת שמירה נועדו לבקר פעילויות שמירה ברמות שונות החל מפעילותם של שומרים באתר ומבנה וכלה בפיקוח וניהול ברמת חברת שמירה ואו לקוח מוסדי שמפעיל מספר חברות שמירה באתרים שונים ומרוחקים.

לפרטים נוספים

רחוב הפרת 2 יבנה
טלפון: 08-9439606
פקס: 08-9426076
דף הבית צור קשר אודות שמירה/ אבטחה תמיכה Product